AKURUHI GROUP CÓ CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC CÙNG THỐNG ĐỐC TỈNH KAGOSHIMA

Akuruhi Group vinh dự được Thống đốc Tỉnh Kagoshima – Ngài Shiota Koichi mời đến thăm và làm việc cùng các nhà cung cấp sản phẩm, thủy sản và tiếp nhận thực tập sinh tại Kagoshima tại Nhật Bản trong 01- 02/10/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chọn ngôn ngữ